Kontakty:

Návštěvní hodiny:

Úvod

Sdělujeme tímto, že činnost pobočky Fondu ohrožených dětí v Teplicích byla ke dni 29.2.2016 ukončena.

Provoz Klokánku Teplice je nadále zajištěn - viz www.klokanekteplice.cz.